Publicatie

Handleiding voor de Toepassing van de Normen bij het Bouwbesluit - Deel 1: Algemene toelichting en nadere voorschriften Regelingen Bouwbesluit - Situatie per 1 oktober 1997

LOS 90037:1997 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 24-02-2003

24,00

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 124
Gepubliceerd op 01-09-1997
Taal Nederlands
Hoofdstuk 1 geeft nadere achtergrondinformatie over de wijze waarop de normen in het kader van het Bouwbesluit moeten worden toegepast. In hoofdstuk 2 is het overzicht gegeven van alle 194 normen waarnaar het Bouwbesluit direct of indirect verwijst, compleet met druk, maand en jaar van uitgave en eventuele aanvullings- en correctiebladen. Onderscheid is gemaakt naar de plaats van de normen in de verwijzingstructuur (eerste-lijns-, tweede-lijns-, of volgende-lijnsnormen). Tevens is daarbij aangegeven, of er in de Regelingen Bouwbesluit al dan niet nadere inhoudelijke voorschriften zijn gegeven omtrent de toepassing van die norm. In hoofdstuk 3 zijn per norm, analoog aan de wijze waarop dat gebeurde in de "Handleiding voor de toepassing van de normen bij het Bouwbesluit", voor alle 13 normen waarvoor nog inhoudelijke nadere voorschriften gelden deze voorschriften gepresenteerd. In hoofdstuk 4 is de koppeling gelegd tussen de in het Bouwbesluit gehanteerde termen en begrippen enerzijds en de hoofdstukken of paragrafen in de eerste-lijnsnormen die daarmee rechtstreeks worden aangestuurdanderzijds. In hoofdstuk 5 is in tabelvorm aangegeven vanuit welke artikelen van het Bouwbesluit, Regelingen Bouwbesluit en eerste-lijnsnormen de normen worden aangestuurd, welke de in het kader van het Bouwbesluit relevante ingangen zijn, en via welke artikelen in de Regelingen Bouwbesluit de nadere voorschriften zijn gegeven.

Details

ICS-code 91.040.01
Nederlandse titel Handleiding voor de Toepassing van de Normen bij het Bouwbesluit - Deel 1: Algemene toelichting en nadere voorschriften Regelingen Bouwbesluit - Situatie per 1 oktober 1997
Engelse titel Manual for the use of standards of the Building decree
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen