Publicatie

Afstemming van eisen aan zorgsystemen voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden

LOS 90883:1994 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 31-08-2007

19,50

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 47
Gepubliceerd op 01-11-1994
Taal Nederlands
Als doel van het project door de NEN-coöoedinatiecommissie 'zorgsystemen' is geformuleerd: "het onderzoek van de mogelijkheden tot optimale onderlinge afstemming van te stellen eisen aan arbo-, milieu- en kwaliteitzorgsystemen in Nederland". Daartoe dient het eindproduct de volgende elementen te bevatten: - een inventarisatie van praktijkervaringen, inzichten en opvattingen over aan zorgsystemen te stellen eisen bij overheden en bedrijfsleven in Nederland; 0 conclusies over de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden om tot eisen aan zorgsystemen te komen, die door de belangrijkste marktpartijen in Nederland worden gedragen; - uitwerking van deze eisen tot het niveau van een raamwerk voor de inhoud van normen voor milieu- en arbozorgsystemen, op basis waarvan kan worden gecertificeerd, en aanbevelingen voor richtlijnen bij deze normen. Getlet op de beoogde herziening, vormt de huidigeISO 9000 serie normen geen harde randvoorwaarde voor de inhoud van aan zorgsystemen te stellen eisen. Wel moeten de elementen van de huisige ISO 9001 norm terug te vinden zijn in de voorstellen voor een raamwerk voor de inhoud van de normen. Ook moet het eindproduct resulteren in aanbevelingen voor deze herziening van de ISO 9000 serie.

Details

ICS-code 03.120.10
Nederlandse titel Afstemming van eisen aan zorgsystemen voor kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden
Engelse titel The relation between care systems for quality, environment and safety conditions

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen