Publicatie

Informatiemap Nieuwe Aanpak Richtlijnen - Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval

LOS 90887:1994 nl

  • Deze publicatie is ingetrokken sinds 01-04-2004

29,50

Over deze publicatie

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 13
Commissie Verpakking
Gepubliceerd op 01-12-1994
Taal Nederlands
Deze richtlijn heeft tot doel nationale maatregelen betreffende het beheer van verpakking en verpakkingsafval te harmoniseren, enerzijds om elk effect daarvan op het milieu van de Lid-staten te voorkomen of te beperken en aldus een hoog milieubeschermingsniveau te waarborgen, en anderzijds om de werking van de interne markt te garanderen en handelsbelemmeringen, concurrentieverstoring en concurrentiebeperking in de Gemeenschap te voorkomen. Daartoe zijn in deze richtlijn maatregelen vastgesteld die op de eerste plaats gericht zijn op de preventie van verpakkingsafval en, als verdere fundamentele beginselen, op de hergebruik van verpakkingen en de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, teneinde de definitieve verwijdering van dergelijk afval te verminderen. Deze richtlijn geldt voor alle verpakkingen die ontstaan op industrieel, commercieel, kantoor-, winkel-, diensten-, huishoudelijk of enig ander niveau, ongeacht het gebruikte materiaal. De raad zal binnen twee jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn een besluit nemen over merktekens op verpakkingen. Er zullen geharmoniseerde normen opgesteld worden. Omzetting naar nationaal recht: voor 30 juni 1996. De richtlijn treedt in werking op 31 dec. 1994.

Details

ICS-code 55.020
Nederlandse titel Informatiemap Nieuwe Aanpak Richtlijnen - Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval
Engelse titel Information pack New Approach Directives - Directive 94/62/EG of 20 dec. 1994 concerning packing materials
Normatieve verwijzingen
  • 94/62/EEG, Verpakkingen en verpakkingsafval

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen