Norm

NEN 1010:2001 nl

Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (complete versie)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 25-09-2003

150,02 181,52 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 747
Commissie Installatievoorschriften, lage spanning
Gepubliceerd op 01-04-2001
Taal Nederlands
Besloten is om met ingang van de vijfde druk NEN 1010 niet meer in de vorm van één normboek (al dan niet met een aanvulling) te laten verschijnen, maar als een reeks van publikaties die gezamenlijk de Nederlandse norm NEN 1010 vormen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen mondiale, Europese en nationale normalisatie, elk met hun eigen organisatie. De mondiale normen met betrekking tot de elektrotechniek worden opgesteld onder de verantwoordelijheid van de International Electrotechnical Commission (IEC). De Europese normen en harmonisatiedocumenten worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC). De nationale normen, tenslotte, worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC). De Nederlandse norm NEN 1010 is in eerste instantie gebaseerd op Europese installatievoorschriften en daarna zoveel mogelijk op mondiale installatievoorschriften. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties zoals van: a) tot bewoning bestemde gebouwen en terreinen;b) tot zakelijke doeleinden bestemde gebouwen en terreinen;c) tot openbare doeleinden bestemde gebouwen en terreinen;c) tot industriële doeleinden bestemde gebouwen en terreinen;e) ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, tuinbouw of veeteelt;f) geprefabriceerde gebouwen;g) caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;h) bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties;i) jachthavens en recreatievaartuigen. Deze norm heeft betrekking op: a) stroomketens met: 1) een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000V;2) een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V;b) stroomketens met een spanning hoger dan 1000 V die worden gevoed uit laagspanningsinstallaties met een wisselspanning niet hoger dan 1000 V;c) leidingen en leidingsystemen waarvoor geen produktnormen bestaan;d) alle verbruiksinstallaties buiten de gebouwen;e) vaste bekabeling en bedrading voor telecommunicatie, besturings- en signaleringsinstallaties;f) wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed. Deze norm bevat bepalingen voor het ontwerp en de realisatie van veilige, doelmatige en goed functionerende elektrische installaties.

Details

ICS-code 91.140.50
Nederlandse titel Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (complete versie)
Engelse titel Safety requirements for low-voltage installations (all parts)
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen