Norm

NEN 1060:1995 nl

Bovengrondse hoogspanningslijnen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2001

65,00 78,65 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 72
Commissie Hoogspanningslijnen en isolatoren
Gepubliceerd op 01-11-1995
Taal Nederlands
De norm geeft eisen die aan bovengrondse hoogspanningslijnen worden gesteld opdat, gedurende de gebruiksfase, de bruikbaarheidsgrenstoestanden en de uiterste grenstoestanden niet worden overschreden. Deze eisen zijn gebaseerd op en afgeleid van NEN 6700:1991, waarmee een constructieve veiligheid wordt bereikt als bedoeld in NEN 6700:1991. Tevens zijn bepalingsmethoden gegeven waarmee mag zijn getoetst of aan de eisen is voldaan. Naast de voorgaande aspecten zijn voorwaarden geformuleerd ten aanzien van de veiligheid van personen, alsmede ten aanzien van onderhoud, bedrijfsvoering en de invloed van de lijn op de omgeving. De norm is bedoeld te worden toegepast op bovengrondse hoogspanningslijnen, waarvan de mastlichamen gevormd worden door stalen vakwerkmasten, stalen buismasten en/of stalen portalen. Voor lijnverzwaringen en/of verzwaringen van onderdelen van lijnen wordt aanbevolen deze 5e druk toe te passen. Hierbij mag, in afwijking van het bepaalde in deze druk, het betrouwbaarheids- en veiligheidsniveau dat destijds aan het ontwerp ten grondslag heeft gelegen, als uitgangspunt worden gehanteerd.

Details

ICS-code 29.240.20
Nederlandse titel Bovengrondse hoogspanningslijnen
Engelse titel Overhead high-voltage lines
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen