Norm

NEN 1087:1991 nl

Ventilatie van woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-1997

48,92 59,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 46
Commissie Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft eisen en bepalingsmethoden voor de nominale ventilatie en de doorspuibaarheid van woningen en woongebouwen alsmede inrichtingseisen voor ventilatievoorzieningen met betrekking tot de waarborging van het thermisch comfort. De norm is bedoeld te worden toegepast op woningen en woongebouwen, met uitzondering van gemeenschappelijke verblijfsruimten. Nederlandse woningen hebben in de loop der tijd door traditie ventilatievoorzieningen gekregen in de vorm van klepramen, draairamen en ventilatiekanalen, waarmee onder de in Nederland heersende weersomstandigheden, aan redelijke eisen van luchtverversing kan worden voldaan. Ook via ondichtheden in de gebouwconstructie zoals kieren en naden treedt onverwarmde buitenlucht de woning binnen (infiltratie). Deze infiltratielucht kan echter het gewenste ventilatieniveau verstoren en onnodig energieverbruik teweegbrengen. Om die reden worden aan de luchtdoorlatendheid van woningen eisen gesteld (NEN 2687:1990) Luchtdoorlatendheid van woningen. Eisen). In NEN 1087:1991 wordt voor de nominale ventilatie op basis van algemene uitgangspunten voor de hygiƫne uitgegaan van een minimale volumestroom buitenlucht die per persoon moet kunnen worden toe- en afgevoerd. Deze volumestroom is gebaseerd op de veranderingen die de lucht ondergaat door de aanwezigheid van mensen en door de huishoudelijke werkzaamheden van bewoners.

Details

ICS-code 91.140.30
Nederlandse titel Ventilatie van woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden
Engelse titel Ventilation in dwellings and residential buildings - Requirements and determination methods

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen