Norm

NEN 1091:1994 nl

Veiligheidseisen voor stalen gastransportleidingen met een ontwerpdruk hoger dan 1 bar en lager dan of gelijk aan 16 bar

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2004

48,92 59,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 38
Commissie Gasdistributieleidingen
Gepubliceerd op 01-05-1994
Taal Nederlands
Deze norm geeft de eisen die worden gesteld aan het ontwerp, de aanleg, de beproeving en de bedrijfsvoering van stalen gastransportleidingen met een ontwerpdruk hoger dan 1 bar en lager dan of gelijk aan 16 bar en de daarop betrekking hebbende aspecten ten aanzien van veiligheid, milieu en gezondheid. Bovendien geldt dat: - de leidingelementen zijn vervaardigd uit ongelegeerd of laaggelegeerd koolstofstaal met een gegarandeerde minimumwaarde van de rekgrens bij 20°C/Re) kleiner dan of gelijk aan 335 N/mm²; - de leidingelementen zijn verbonden door stompe lassen of flenzen; - het geen leidingen betreft op terreinen van bedrijven of als zodanig aan te merken locaties, met uitzondering van leidingen en voorzieningen specifiek behorend tot het beschouwende gastransportsysteem; - de ontwerptemperatuur van het systeem hoger dan of gelijk aan -20°C en lager dan of gelijk aan 50°C is; - de inwendige middellijn van de leidingen (Di) kleiner is dan of gelijk is aan tienduizend gedeeld door de met 10 bar verhoogde ontwerpdruk pd (Di < 10000/(pd + 10), <(cursief>D<9inf)i> in mm, <(cursief>Pd in bar); - het transport betreft van brandbare gassen of gasmengsels die geschikt zijn als huishoudelijke brandstof en/of voor industriëel gebruik; - de norm niet van toepassing is op bestaande leidingen behalve het gestelde in hoofdstuk 12.

Details

ICS-code 23.040.10
91.140.40
Nederlandse titel Veiligheidseisen voor stalen gastransportleidingen met een ontwerpdruk hoger dan 1 bar en lager dan of gelijk aan 16 bar
Engelse titel Safety requirements for steel gas transport pipelines operating at design pressures greater than 1 bar and not exceeding 16 bar
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen