Norm

NEN 1093:1979 nl

Veiligheidseisen voor nodulair gietijzeren gasleidingen met een bedrijfsdruk boven 1 bar

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-08-2004

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Gasdistributieleidingen
Gepubliceerd op 01-03-1979
Taal Nederlands
Deze norm behandelt het ontwerp, de deelnetkeuze, het materiaal, de constructie, de bescherming, de aanleg, de beproeving en het onderhoud van gastransport- en distributieystemen van nodulair gietijzer die een bedrijfsdruk hebben boven 1 bar tot ten hoogste 8 bar. De norm heeft betrekking op: a. de algemene publieke veiligheid; b. de veiligheid van werknemers voor zover deze wordt beïnvloed door het ontwerp, de kwaliteit van de gebruikte materialen, de uitvoering van de constructie en de eisen aangaande keuring en onderhoud van gastransport- en distributie-leidingsystemen. Deze norm heeft betrekking op gastransport- en distributieleidingen, bestemd voor brandbare gassen of gasmengsels die geschikt zijn voor huishoudelijke brandstof en/of industrieel gebruik. Indien het gas giftig en/of corrosief is, kunnen aanvullende eisen worden gesteld. Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van het aardgastransport- en distributiesysteem in Nederland, waaruit blijkt voor welke gedeelten van dit systeem de norm van toepassing is. De in deze norm gegeven eisen worden voldoende geacht om de veiligheid te waarborgen onder normaal voorkomende bedrijfsomstandigheden. Voor abnormale of afwijkende bedrijfsomstandigheden, waarin deze norm niet voorziet, kunnen speciale voorzieningen nodig zijn. Alle werkzaamheden, vallende binnen het raamwerk van deze voorschriften, dienen ten minste te voldoen aan de in de norm gestelde of daaruit voortvloeiende veiligheidseisen. De norm is niet van toepassing op: a. ontwerp, vervaardiging en keuring van toestellen in de zin van het Stoombesluit en van drukvaten in de zin van het (ontwerp) Drukhouderbesluit; b. leidingen waarvan de wandtemperatuur bij normale bedrijfsomstandiheden boven 30 ° C of beneden -20 ° C ligt; c. leidingen als bedoeld in NEN 1078; d. leidingen op al of niet omheinde terreinen van raffinaderijen, chemische bedrijven, gasproductie- en gaswinningsbedrijven en dergelijke, met uitzondering van leidingen en installaties, behorende tot het gastransport- of distributiesysteem; e. leidingen voor tot vloeistof verdichte gassen.

Details

ICS-code 23.040.10
91.140.40
Nederlandse titel Veiligheidseisen voor nodulair gietijzeren gasleidingen met een bedrijfsdruk boven 1 bar
Engelse titel Safety requirements for ductile cast iron gas pipelines operating at pressures exceeding 1 bar
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen