Aanvulling

NEN 1594:1991/A1:1997 nl

Droge blusleidingen in en aan gebouwen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-2006

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 1594 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met het invoegen van een hoofdstuk "Normatieve verwijzingen" een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.20
Nederlandse titel Droge blusleidingen in en aan gebouwen
Engelse titel Dry risers in and on buildings
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen