Aanvulling

NEN 1775:1991/A1:1997 nl

Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

Optioneel verkrijgbaar met:

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 5
Commissie Brandveiligheidsaspecten bouwproducten en bouwdelen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 1775 is het 2e correctieblad van maart 1992 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge gemerkt met (C2). Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 1775 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn enkele aanpassingen opgenomen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met een toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" in het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage C is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.220.50
91.060.30
Nederlandse titel Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
Engelse titel Determination of the contribution to fire propagation of floor surfaces
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen