Norm

NEN 1891:2016 nl

Licht en verlichting - Meten van verlichtingsprestaties

49,00 59,29 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 47
Commissie Verlichting
Gepubliceerd op 01-06-2016
Taal Nederlands
NEN 1891 beschrijft de procedure voor het meten van verlichtingsprestaties. Dit omvat het meten van de lichtgrootheden: de verlichtingssterkte (E), luminantie (L) en diffuse-reflectiefactoren van oppervlakken (ρd). De norm geeft eisen voor de wijze waarop de meetopdracht moet zijn geformuleerd, de opstelling van het meetrapport en de hulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de verlichtingsprestaties. De te meten lichtgrootheden kunnen tevens nodig zijn voor het bepalen van onder meer de nuttige lichtstroom, de gemiddelde verlichtingssterkte op een oppervlak, het verlichtingsrendement, de gelijkmatigheid, de specifieke lichtstroom van de installatie en de luminantieverhoudingen in een ruimte. Dit maakt het mogelijk om de meetgegevens te toetsen aan (computer)berekeningen en de vereiste praktijkverlichtingssterkte. Deze norm geeft aan hoe, aan de hand van de gemeten waarden, het voornoemde kan worden bepaald. Deze norm is van toepassing voor meting en toetsing van de verlichtingssterkte, de luminanties en de diffuse-reflectiefactoren van oppervlakken in gebouwen en werksituaties buiten.

Details

ICS-code 91.160.10
Nederlandse titel Licht en verlichting - Meten van verlichtingsprestaties
Engelse titel Lighting and luminance - Measurement of lighting performance
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen