Norm

NEN 2034:2010 nl

Nederlandse invulling van NEN-EN 13450 "Toeslagmaterialen voor spoorwegballast"

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 7
Commissie Korrelvormige materialen voor de bouw
Gepubliceerd op 01-07-2010
Taal Nederlands
Deze norm geeft de invulling van NEN-EN 13450:2003+C1:2006 Toeslagmaterialen voor spoorwegballast voor korrelvormige materialen die in Nederland worden toegepast. NEN-EN 13450 specificeert eigenschappen voor ongebonden materialen die voor spoorwegballast worden toegepast en verwijst normatief naar Europese normen voor beproevingsmethoden voor korrelvormige materialen voor de bouw. In deze norm worden de keuzemogelijkheden voor de prestatieniveaus van een aantal eigenschappen in NEN-EN 13450 voor gebruik in Nederland vastgelegd. De norm is evenals NEN-EN 13450 van toepassing op korrelvormige materialen verkregen door het bewerken van natuurlijke, kunstmatig gevormde of gerecyclede materialen voor gebruik als ongebonden materiaal voor spoorwegballast. De norm heeft betrekking op civieltechnische eisen aan toeslagmaterialen voor spoorwegballast en heeft uitdrukkelijk geen betrekking op de regels voor de toepassing van toeslagmaterialen voor spoorwegballast op of in de bodem volgens het Besluit bodemkwaliteit. De afgegeven CE-markering van toeslagmaterialen voor spoorwegballast is derhalve geen bewijsmiddel, waarmee de milieuhygiƫnische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit kan worden aangetoond.

Details

ICS-code 45.040
91.100.15
93.100
Nederlandse titel Nederlandse invulling van NEN-EN 13450 "Toeslagmaterialen voor spoorwegballast"
Engelse titel Dutch interpretation of NEN-EN 13450 "Aggregates for railway ballast"
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen