Norm

NEN 2042:1982 nl

Luchtkwaliteit - Bereiding van ijkgasmengsels met behulp van permeatiebuizen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 21-12-2011

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 8
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-06-1982
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft apparatuur en werkwijze voor het bereiden van ijkgasmengsels, uitgaande van het gebruik van permeatiebuizen. Met deze ijkgasmengsels kunnen apparaten en methoden, die worden gebruikt voor het vaststellen van de concentraties van verbindingen in lucht, worden geijkt en op hun goede werking worden gecontroleerd. De norm is van toepassing bij de bereiding van ijkgasmengsels van diverse verbindingen in een verdunningsgas, met concentraties van 50-2000 µ g/m3 . Bepalend is daarbij de mate waarin de afgifte van de permeatiebuis en het debiet van het verdunningsgas kunnen worden gevarieerd. De afgifte van de permeatiebuis is sterk afhankelijk van de temperatuur. Bijv. voor NO2 bedraagt de verandering van de afgifte ca. 10 % per graad temperatuurverandering. De temperatuur van de permeatiebuis is daardoor als instelmogelijkheid voor de afgifte van de permeatiebuis te gebruiken. Vervanging van de permeatiebuis door één of meer exemplaren met een ander diffusie-oppervlak is ook mogeljk. Het debiet van het verdunningsgas kan worden gevarieerd door wijziging van de voordruk op de kritische opening (0,2-0,6 MPa). Ook kunnen kritische openingen met een andere opening worden toegepast (0,15-0,80 mm). Daarmee kunnen debieten van 0,01-2m3 /h worden bereikt. Door de keuze van permeatiebuis (grootte van diffusie-oppervlak), temperatuur, kritische opening en voordruk is het mogelijk de concentratie van het ijkgasmengsel ten minste over het gebied van 50-2000 µ g/m3 te variëren. Het toepassingsgebied van de norm is beperkt tot ijkgasmengsels met die verbindingen, die gemakkelijk tot vloeistof kunnen worden verdicht (dampspanning bij 20 ° C maximaal 2 MPa). Voorbeelden van deze verbindingen zijn: acetonitril, acroleïne, acrylonitril, benzeen, waterstofcyanide, dicyclopentadieen, methylmercaptaan, vinylchloride, stikstofdioxide, stryreen, waterstoffluoride, zwaveldioxide, zwavelkoolstof, waterstofsulfide

Details

ICS-code 13.040.01
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Bereiding van ijkgasmengsels met behulp van permeatiebuizen
Engelse titel Air quality - Preparation of calibration gas mixtures by means of permeation tubes

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen