Norm

NEN 2153:1977 nl

Buitenlucht - Bepaling van het gehalte aan lood

  • Deze norm is ingetrokken sinds 18-01-2007

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 2
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-10-1977
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan lood in buitenlucht met atomaire-absorptiespectrofotometrie na monsterneming met een "high volume"-bemonsteringstoestel. De norm is van toepassing op lood in fijn verdeelde organische en anorganische verbindingen voorkomend in de buitenlucht in vaste dan wel vloeibare vorm. De norm is niet van toepassing op lood in gasvormige verbindingen. Het laagste meetbare gehalte aan lood in de buitenlucht is afhankelijk van de ondergrens van de analysemethode (0,1 µ g/ml), de bemonsterde hoeveelheid lucht per tijd (70-100 m3 /h) en de extractieprocedure. Voor vierentwintig-uursbemonstering betekent dit een laagst meetbaar gehalte van 0,015 µ g/m3 . Chloride en sulfaat storen niet bij de gewoonlijk in de buitenlucht voorkomende concentraties (max. 100 µ g/m3). Lood in de vorm van loodsulfide, al dan niet gevormd in de oplossing, wordt niet meebepaald.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Buitenlucht - Bepaling van het gehalte aan lood
Engelse titel Ambient air - Determination of lead content

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen