Norm

NEN 2535-1:1995 Ontw. nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeld- en ontruimingsalarmeringsinstallatie - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Brandmeldinstallaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 09-10-1996
  • Deze norm is niet direct leverbaar vanuit de NEN-shop.
    Wilt u dit product bestellen neemt u dan contact op met NEN-klantenservice: (015) 2 690 391 of klantenservice@nen.nl

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 79
Commissie Brandmeldsystemen
Gepubliceerd op 01-08-1995
Taal Nederlands
Deze norm geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem. Hiertoe verwijst deze norm naar de Europese NEN-EN 54 normen, NEN-EN 54 normontwerpen en naar andere relevante normen. Indien nog geen Europese of Nederlandse normen voorhanden zijn, kan naar andere internationale normen worden verwezen. Daar waar in Europese normen opties een keuze bieden, zoals in NEN-EN 54-2, geeft NEN 2535 regels wanneer deze opties verplicht zijn. Het is de bedoeling van opties gebruik te maken bij speciale toepassingen. Deze norm is uitsluitend van toepassing op brandmeldinstallaties welke autonoom werken en niet worden geïntegreerd wat betreft apparatuuren bekabeling met andere systemen. Koppeling met andere systemen, waarvan aangetoond kan worden dat daardoor de goede werking van de brandmeldinstalatie niet in gevaar wordt gebracht zijn toegelaten volgens EN 54 deel 2. De omvang van de brandmeldinstallatie wordt in deze norm niet bepaald. Voor vele gebouwen wordt de omvang bepaald door de bevoegde autoriteit aan de hand van de Gemeentelijke Bouwverordening of andere wettelijke regeling van de betreffende gemeente of door de brandassuradeuren. Deze norm is van toepassing op autonome brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties met gebruik van punt- en lijnmelders in gebouwen.

Details

ICS-code 13.220.20
Nederlandse titel Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeld- en ontruimingsalarmeringsinstallatie - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Brandmeldinstallaties
Engelse titel Fire safety of buildings - Fire detection and alarm systems - System- and quality requirements and guidelines for detector siting - Part 1: Fire detection installations
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen