Norm

NEN 2535-1:1995 Ontw. nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeld- en ontruimingsalarmeringsinstallatie - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Brandmeldinstallaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 09-10-1996

47,60 57,60 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Brandmeldsystemen
Gepubliceerd op 01-08-1995
Taal Nederlands
Geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem. Hiertoe verwijst deze norm naar NEN-EN 54 en naar andere relevante normen. Indien nog geen nederlandse normen voorhanden zijn, kan naar andere internationale normen worden verwezen. Daar waar in de normen een keuze wordt geboden, zoals in NEN-EN 54-2, geeft deze norm regels wanneer deze opties verplicht zijn. Deze norm is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in gebouwen welke niet worden geïntegreerd wat betreft apparatuur en bekabeling met andere systemen. Koppelingen met andere systemen zijn toegelaten, indien zij voldoen aan NEN-EN 54-13. De omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie wordt in deze norm niet bepaald. Voor vele gebouwen wordt de omvang bepaald door de bevoegde autoriteit aan de hand van de gemeentelijke bouwverordering of andere (wettelijke) regeling van de betreffende gemeente of door de brandassuradeuren. Deze norm zal blijven bestaan naast de EN 54-reeks.

Details

ICS-code 13.220.20
Nederlandse titel Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeld- en ontruimingsalarmeringsinstallatie - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen - Deel 1: Brandmeldinstallaties
Engelse titel Fire safety of buildings - Fire detection and alarm systems - System- and quality requirements and guidelines for detector siting - Part 1: Fire detection installations

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen