Aanvulling

NEN 2535:1996/A1:2002 nl

Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 28-10-2009

32,00 34,88 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 15
Commissie Brandmeldsystemen
Gepubliceerd op 01-04-2002
Taal Nederlands
Dit wijzigingsblad heeft tot doel om de in de norm gegeven richtlijnen voor de keuze van de brandgrootte te optimaliseren. Tevens heeft dit wijzigingsblad tot doel om de eisen die aan het functiebehoud van de kabel worden gesteld te optimaliseren en aan te passen aan de huidige inzichten. Ook daarvoor zijn inhoudelijke aanpassingen opgenomen. Tegelijk is van de gelegenheid gebruik gemaakt de normtekst op een enkele plaats eenduidiger te formuleren om misverstanden te voorkomen.

Details

ICS-code 13.220.20
Nederlandse titel Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen
Engelse titel Fire safety of buildings - Fire detection installations - System and quality requirements and guidelines for detector siting
Vervangt
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen