Norm

NEN 2580:1991 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-1997

57,35 69,39 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Gepubliceerd op 01-08-1991
Taal Nederlands
De voorliggende norm bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. De norm vervangt de normen NEN 2630:1979 (titel: Oppervlakten en inhouden van gebouwen;begripsomschrijvingen en wijze van bepaling) en NEN 2320:1988 (titel: Oppervlakten en inhouden van tot bewoning bestemde gebouwen;termen, definities en wijze van bepaling). In deze twee normen werden dezelfde onderwerpen behandeld voor respectievelijk utiliteitsgebouwen en tot bewoning bestemde gebouwen. De aanleiding om, betrekkelijk kort na het verschijnen van de tweede druk van NEN 2320, een geïntegreerde en volledig herziene norm uit te brengen, houdt direct verband met wijzigingen in de bouwregelgeving, met name de introductie van het Bouwbesluit. Hiermee wordt een nieuw begrippenkader ingevoerd, dat voor de structuur en inhoud van de bestaande norm voor de woningbouw de nodige gevolgen heeft. Het belang van NEN 2580 en de mogelijkheden in relatie met NEN 2631:1979 (investeringskosten) en NEN 2632:1980 (exploitatiekosten) kunnen als volgt worden samengevat: - het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens; - het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden (in m² en m3 ) en kosten; - het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken; - de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied, waarbij onder andere vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd; - het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.

Details

ICS-code 01.040.91
91.010.30
Nederlandse titel Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
Engelse titel Areas and volumes of buildings - Terms, definitions methods of determination

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen