Norm

NEN 2580:2007 nl

Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden

Status: Definitief Gepubliceerd op: 01-05-2007
Aantal pagina's: 72 Taal: Nederlands
Commissie: Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen

De NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. Kortom, NEN 2580 geeft aan hoe u te werk moet gaan. Valt een gemeenschappelijk trappenhuis nu wel of niet onder de oppervlakte van een gebruiksruimte? Het belang van NEN 2580 en de mogelijkheden in relatie met NEN 2631:1979 (investeringskosten) en NEN 2632:1980 (exploitatiekosten) kunnen als volgt worden samengevat: - het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens; - het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en kosten; - het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken; - de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied, waarbij onder andere vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd; - het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces. Deze norm wordt veel gebruikt door makelaars. Inmiddels is er ook de norm NEN-EN 15221-6:2011. Hoewel deze norm vanuit de hoek van Facility Management was opgezet leek het er naar het eind toe op dat deze voor de gehele wereld van onroerende zaken zou gaan gelden. Dit is in de laatste fase van de ontwikkeling teruggedraaid. De norm is ontwikkeld voor Facility Management. Zo staat het ook in de titel van de norm; Facility Management - Deel 6: Metingen van gebied en ruimte in Facility Management en in de scope van de norm: This European Standard establishes a common basis for planning and design, area and space management, financial assessment, as well as a tool for benchmarking in the field of Facility Management. Daarom blijft de NEN 2580 gehandhaafd. CURSUS NEN 2580. Om u te helpen de theorie uit de norm in uw eigen praktijksituatie toe te passen, organiseert NEN de cursus NEN 2580: bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen. Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/cursusnen2580.

Bekijk de preview

Registratiedatum 01-05-2007
Commissie Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen
ICS-code 01.040.91
91.040.01
Nederlandse titel Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden
Engelse titel Areas and volumes of buildings - Terms, definitions and methods of determination
Vervangt NEN 2580:1997 nl, NEN 2580:1997/A1:2001 nl, NEN 2580:2005 Ontw. nl
Gewijzigd door NEN 2580:2007/C1:2008 nl

Bekijk de preview

Normcommissie

In een normcommissie worden de afspraken vastgelegd in een norm door de deelnemende partijen uit de markt. Voor deze norm is de volgende commissie verantwoordelijk

Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen

Oppervlaktebepaling en kostenclassificatie voor gebouwen

Consultant Ron van der Aa

Meer over deze commissie

Bekijk de preview

Eerder door u bekeken

Bestel eenmalig

NEN 2580:2007 nl

78,00
Verplichte samenstelling:
Help + € 0,00

Bestel eenmalig

Of neem een abonnement

Een NEN Connect abonnement maakt normen beheren simpel. Meer informatie

  • Gegarandeerd up-to-date
  • Eenvoudig in gebruik
  • Overal toegankelijk

Deze norm zit in:

Klantenservice

Vragen over bestellingen, abonnementen, NEN shop of facturen? We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl