Aanvulling

NEN 2608:1991/A1:1997 nl

Vlakglas voor gebouwen - Weerstand tegen windbelasting - Eisen en bepalingsmethode

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-1997

31,80

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 10
Commissie Vlakglas
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
In dit wijzigingsblad voor NEN 2608 is het correctieblad van september 1993 opgenomen. De daaruit overgenomen correcties zijn in de marge met (C1) gemerkt. Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 2608 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn zowel inhoudelijke aanpassingen opgenomen als aanpassingen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met toevoeging van een paragraaf "Normatieve verwijzingen" aan het hoofdstuk "Onderwerp en toepassingsgebied", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage A is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinning vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 81.040.20
Nederlandse titel Vlakglas voor gebouwen - Weerstand tegen windbelasting - Eisen en bepalingsmethode
Engelse titel Glass in building - Resistance against windload - Requirements and determination method
Vervangt
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen