Norm

NEN 2757:1991 nl

Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen - Eisen en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-1997

49,00 59,29 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Gasleidinginstallaties
Gepubliceerd op 01-12-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft: - eisen voor de toevoer- en afvoercapaciteit van voorzieningen voor het toevoeren van verbrandingslucht en de rookafvoer en de daarbij behorende bepalingsmethoden; - inrichtingseisen en de daarbij behorende bepalingsmethoden. Met behulp van de norm kan bepaald worden: - voor welke toestellen de afvoervoorziening geschikt is; - de geschiktheid van de afvoervoorziening voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats. Deze norm is bedoeld te worden toegepast: a. op de inrichting van de luchttoevoervoorziening en de rookafvoervoorziening van verbrandingstoestellen en motoren al dan niet gecombineerd met een mechanische ventilatie-afvoervoorziening met betrekking tot: - de bepaling van de capaciteit van de luchttoevoervoorziening; - de bepaling van de capaciteit van de rookafvoervoorziening; - de reinigbaarheid en de dichtheid van de rookafvoervoorziening; - de bepaling van het comfort en de plaats van aanzuiging van de luchttoevoervoorziening indien de lucht een verblijfsgebied doorstroomt. b. de uitmonding van de rookafvoervoorziening. c. de instroomopening van de luchttoevoervoorziening van alle toestellen. De norm is niet bedoeld te worden toegepast op toe- en afvoervoorzieningen ten behoeve van toestellen of motoren opgesteld in één opstelplaats met een gezamenlijke belasting groter dan 130 kW.

Details

ICS-code 91.140.30
Nederlandse titel Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen - Eisen en bepalingsmethoden
Engelse titel Air supply and smoke outlet of incineration furnace - Requirements and determination methods

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen