Norm

NEN 2757-2:2005 Ontw. nl

Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen met een nominale belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde - Bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2006

47,60 57,60 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 85
Commissie Gasleidinginstallaties
Gepubliceerd op 01-06-2005
Taal Nederlands
Deze norm geeft bepalingsmethoden voor voorzieningen voor de afvoer van rook van één of meer verbrandingstoestellen of motoren opgesteld in één ruimte, met een gezamenlijke nominale belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde, maar niet groter dan 2500 kW en met een verticale bovendakse uitmonding. Met deze norm kan worden bepaald: - voor welke toestellen de capaciteit van de voorziening van de afvoer van rook geschikt is; - de geschiktheid van de capaciteit van de voorziening voor de afvoer van rook voor een bepaald toestel op een bepaalde opstelplaats. Deze norm is bedoeld te worden toegepast voor de bepaling van: 1) de capaciteit van de voorzieningen voor de afvoer van rook van verbrandingstoestellen en motoren al dan niet gecombineerd met een component voor de mechanische ventilatieafvoer. Een uitzondering hierop is de capaciteit voor de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht, respectievelijk de afvoer van rook die deel uitmaakt van het toestel resp. de motor als volgt: a) gastoestellen van het type B22, B23, B52 en B53; b) gastoestellen van het type C; c) gasmotoren; 2) het kwaliteitsniveau en de inrichting van een voorziening voor afvoer van rook ten aanzien van: a) de richting van de stroming van een voorziening voor de afvoer van rook, met uitzondering van: - gastoestellen van het type B22, B23, B52 en B53; - gastoestellen van het type C, met uitzondering van type C4 en C8 (gastoestellen voor CLV- en half CLV-systemen); - gasmotoren; b) de hinder voor gebruikers van het perceel; c) de rookdoorlatendheid. Verder geeft deze norm een berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, resp. een bepaling van het toegelaten uitmondingsgebied. CURSUS GASINSTALLATIES. Om u te helpen de theorie uit de norm in uw eigen praktijksituatie toe te passen, organiseert NEN de cursus Gasinstallaties in de praktijk. Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/cursusgasinstallaties.

Details

ICS-code 91.060.40
91.140.30
Nederlandse titel Afvoer van rook van verbrandingstoestellen in gebouwen met een nominale belasting groter dan 130 kW op bovenwaarde - Bepalingsmethoden
Engelse titel Air supply and smoke outlet of incineration furnaces in buildings with a nominal gross heat input more than 130 kW - Determination methods
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen