Norm

NEN 2768:2004 Ontw. nl

Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor nutsvoorzieningen in een woonfunctie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 27-12-2005

29,20

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 35
Commissie Meterruimten
Gepubliceerd op 01-10-2004
Taal Nederlands
Geeft eisen voor de binnenafmetingen, indeling en materiaalgebruik voor de meterruimte bestemd voor een woonfunctie in laagbouw en hoogbouw, niet zijnde de woonfunctie van een woonwagen. Tevens legt deze norm de afmetingen, de wijze van aanleg vast van leidingkokers en schachten en de inrichting van de leidingdoorvoeren van de leidingen die deel uitmaken van de desbetreffende distributienetten. Deze norm geeft voorschriften voor laagbouw en hoogbouw t.m. max. 70 m. Voor de meterruimte zelf gelden geen beperkingen ten aanzien van de hoogte. Dat betekent dat de eisen ten aanzien van afmetingen en indeling ook boven 70 m kunnen worden gehanteerd. Voor schachten en kokers geldt deze norm wel t.m. max. 70 m. Daarboven zouden aanvullende eisen moeten worden gesteld.

Details

ICS-code 91.140.01
Nederlandse titel Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen voor nutsvoorzieningen in een woonfunctie
Engelse titel Meter cupboards and their structural provisions for installation of pipes and cables into dwellings
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen