Aanvulling

NEN 2795:1985/A1:1997 nl

Luchtkwaliteit - Buitenlucht en bewoonde ruimten - Bepaling van de concentratie aan methanal (formaldehyde) - Fotometrische methode met pararosaniline

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2006

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 3
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-05-1997
Taal Nederlands
Dit wijzigingsblad heeft tot doel de aansluiting van NEN 2795 op het Bouwbesluit te optimaliseren. Daartoe zijn slechts aanpassingen opgenomen die het aanwijzen van specifieke onderdelen van deze norm moeten vereenvoudigen. Om sneller inzicht te bieden in de noodzaak om bij gebruik van deze norm ook (delen van) andere normen te hanteren, is in combinatie met toevoeging van een nieuw hoofdstuk "Normatieve verwijzingen", een bijlage toegevoegd waarin meer in detail de relatie is gelegd tussen gebruik van (delen van) de norm en de daarbij benodigde andere normen. Deze bijlage B is in het bijzonder van belang bij toepassing van de norm via het Bouwbesluit en zal in samenhang met de Regelingen Bouwbesluit regelmatig worden geactualiseerd, zodat ondubbelzinnig vastligt naar welke (delen van) normen het Bouwbesluit verwijst. Actualiseren zal plaatsvinden door publicatie van wijzigingsbladen met daarin een complete nieuwe versie van de bijlage. De Regelingen Bouwbesluit treden in beginsel in werking op 1 april van een kalenderjaar.

Details

ICS-code 13.040.20
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Buitenlucht en bewoonde ruimten - Bepaling van de concentratie aan methanal (formaldehyde) - Fotometrische methode met pararosaniline
Engelse titel Air quality - Ambient air and indoor air - Determination of the concentration of methanal (formaldehyde) - Pararosanilin photometric method
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen