Norm

NEN 2828:1993 nl

Luchtkwaliteit - Eisen aan de beschrijving van rekenmodellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging

  • Deze norm is ingetrokken sinds 22-08-2011

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Emissiemetingen en algemene aspecten
Gepubliceerd op 01-04-1993
Taal Nederlands
Deze norm legt eisen vast waaraan de beschrijving van rekenmodellen op het gebied van luchtkwaliteit moet voldoen. De norm is van toepassing op modellen met behulp waarvan de concentratie van stoffen in de lucht en/of de depositie kan worden berekend. Aan de hand van de beschrijving van een rekenmodel moet de gebruiker zich een oordeel kunnen vormen over de bruikbaarheid van het model voor de eigen situatie. Dit zal vaak nodig zijn bij vergunningverlening of beleidsvoorbereiding. Eisen aan apparatuur, programmatuur en dergelijke worden niet gegeven. De beschrijving van een rekenmodel dient de gebruiker een goed inzicht te geven in de waarde van het model en de modelresultaten. Hiertoe moeten het toepassingsgebied en de onderliggende wetenschappelijke concepten duidelijk zijn beschreven. Naast de resultaten van eventuele validatieprocedures moet weergegeven worden op welke wijze men heeft gestreefd naar acceptatie in bredere kring en in welke mate deze is verkregen.

Details

ICS-code 13.040.01
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Eisen aan de beschrijving van rekenmodellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging
Engelse titel Air quality - Requirements for the description of models to calculate the dispersion of air pollutans

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen