Norm

NEN 2922:1994 Ontw. nl

Eisen voor gasverbruiksinstallaties voor handelspropaan, handelsbutaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels - Deel 2: Aanvullende eisen voor bijzondere eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1996

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Installaties voor verbrandingstoestellen
Gepubliceerd op 01-07-1994
Taal Nederlands
Geeft eisen te stellen aan ontwerp, aanleg, leidingen, opstellingsruimten, stookruimten, beproeving en de daarop betrekking hebbende veiligheidsaspecten van stookgasinstallaties met een nominale bedrijfsdruk vanaf 3,0 kPa (30 mbar) tot 0,8MPa (8 bar) voor niet-huishoudelijke toepassingen en voor installaties voor ruimteverwarming die niet tot het toepassingsgebied van NEN 2920 behoren. Deze norm is bedoeld om te worden toegepast voor gasverbruiksinstallaties, die zijn ingericht voor het gebruik van: - gasvormige handelspropaan of B/P-mengsels met inbegrip van de gassen behorend tot de derde gasfamilie volgens NEN-EN 437; - mengsels van handelspropaan of B/P-mengsel met stikstof of waterstof.

Details

ICS-code 75.160.30
91.140.40
Nederlandse titel Eisen voor gasverbruiksinstallaties voor handelspropaan, handelsbutaan en butaan/propaan (B/P)-mengsels - Deel 2: Aanvullende eisen voor bijzondere eisen
Engelse titel Regulations for gasinstallations for commercial propane, commercial butane and butane/propane B/P mixtures - Volume 2: Supplementary regulations for particular gas consuming installations

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen