Norm

NEN 2931:1993 nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vinylchloride door middel van actieve monstername met adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 4
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-05-1993
Taal Nederlands
Deze voornorm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan vinylchloride (VC) in werkpleklucht, gebruik makend van actieve monstername met een koolbuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De voornorm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan VC in werkpleklucht warbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met actieve kool asl adsorbens en is bruikbaar voor een concentratiegebied van 25 ยต g/m3 tot 25 mg/m3 bij het bemonsteren van 30 l lucht en een monsternemingsduur van 4h tot 8h. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof, kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming als voor plaatsgebonden monsterneming en levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG).

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vinylchloride door middel van actieve monstername met adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vinylchloride by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen