Norm

NEN 2938:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan lood in stof door middel van atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming op een membraanfilter

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ontwerp
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan lood in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van actieve monsterneming op een membraanfilter en atomaire-absorptiespectrometrie met de vlamtechniek of de grafietoventechniek. De norm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan lood voorkomend als metallisch lood of anorganische loodverbinding in deeltjes met aërodynamische middellijn van ten minste µm in werkplekatmosfeer en is bruikbaar voor een concentratiegebied van 10 µg/m³ tot 1000 µg/m³. De totale hoeveelheid stof per filter mag niet meer bedragen dan 2 mg. De analyse is gebaseerd op atomaire-absorptiespectrometrie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een oxiderende acetyleen/luchtvlam of van de grafietoventechniek en een golflengte van 2,83,3 nm. Doorgaans treden bij deze golflengte geen interferenties op bij de loodbepaling als tevens achtergrondcorrectie wordt toegepast. De detectiegrens is afhankelijk van de gebruikte apparatuur; in het algemeen kan met de vlamtechniek een hoeveelheid lood worden bepaald vanaf 5 µg per monster; met de grafietoventechniek vanaf 10 pg per monster. Bij de destructie van het beladen filter met geconcentreerd salpeterzuur en geconcentreerd zoutzuur worden silicaten niet volledig ontsloten (zie voor de ontsluiting van silicaten NEN 3106). Om storingen te voorkomen moeten onopgeloste deeltjes na de destructie zijn afgecentrifugeerd. Indien na de destructie de loodconcentratie groter is dan 500 µg/l verdient toepassing van de vlamtechniek aanbeveling. Voor bepaalde soorten monster is het mogelijk een alternatieve ontsluitingsmethode te kiezen. Voordat de alternatieve methode mag worden toegepast, moet eerst experimenteel zijn aangetoond dat deze ontsluitingsmethode voor de desbetreffende monstersoort resultaten geeft die gelijkwaardig zijn met die verkregen met de in deze norm beschreven methode. Deze methode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsternemingsmethode levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG) over periodes van 15 min tot 8 h. Met deze methode kunnen concentratiemaxima (piekblootstelling) worden bepaald, gemeten als TGG over een periode van 15 min.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan lood in stof door middel van atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming op een membraanfilter
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of lead in particulate matter by atomic absorption spectrometry after active membrane filter sampling
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen