Norm

NEN 2939:2008 Ontw. nl

Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken

29,64 35,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ontwerp
Aantal pagina's 27
Commissie Asbest in lucht
Gepubliceerd op 01-01-2008
Taal Nederlands
Dit normontwerp beschrijft de bepaling van de concentratie aan respirable asbestvezels op de werkplek van personen die beroepsmatig met asbest of asbesthoudende materialen werken en/of werkzaamheden in de directe omgeving van asbesthoudende materialen verrichten. Het bewerken van asbesthoudende materialen is in principe bij wet verboden. Er is slechts een beperkt aantal handelingen waarbij onder strikte voorwaarden ontheffing op dit verbod geldt, namelijk bij:- verwijdering ofsanering van asbesthoudende materialen uit bouwwerken, objecten en constructies uitgevoerd conform SC 530; - noodzakelijk onderhoud nabij asbesthoudende materialen; - verwijdering van asbest dat, of beheersing van asbestemissie die, als gevolg van een calamiteit is vrijgekomen

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken
Engelse titel Workplace air - Measurement of respirable asbestos fibre concentrations of workers handling asbestos or asbestos containing materials, using microscopical techniques
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen