Norm

NEN 2941:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van organische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 08-10-2012

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een algemene werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan organische dampen of gassen in werkplekatmosfeer, gebruik makend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Het normontwerp is van toepassing op de bepaling van de concentraties aan organische dampen of gassen in werkplekatmosfeer waarbij gebruik wordt gemaakt van dosismeters waarin de lucht door diffusie doordringt en waarin zich een voor de betrokken stof(fen) geschikt adsorbens bevindt. Desorptie van de geabsorbeerde stof vindt plaats met een geschikte vloeistof. Doorgaans wordt actieve kool toegepast als adsorptiemiddel waarbij desorptie plaats vindt met pentaan/benzylalcohol. Echter, ook andere combinaties van adsorbens en desorptievloeistof zijn mogelijk, mits deze geschikt zijn voor de te bepalen stof(fen). Het toepassingsgebied wordt bepaald door het diffusiedebiet, dat weer afhangt van de diffusiecoƫfficiƫnt voor de te bepalen organische stof en van de vormgeving van de dosismeter. Het normontwerp geeft aanwijzingen voor een juist gebruik van de dosismeter en de analyse ervan in een laboratorium. Organische componenten met gelijke retentietijden in de gaschromatografische analyse kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is bedoeld voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) en levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG). Het valideren van toepassingen van de dosismeter wordt beschreven in een toetsingsprotocol (NVN 2940).

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van organische dampen of gassen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for the determination of organic vapors or gases by gas diffusive sampling with a dosemeter, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen