Norm

NEN 2946:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide door middel van actieve monsterneming met een koolbuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-01-2012

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 19
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van actieve monsterneming met een koolbuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Het normontwerp is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide in werkplekatmosfeer en is bruikbaar voor een concentratiegebied van 0,33 mg/m³ tot 300 mg/m³ bij het bemonsteren van 10 l lucht in 1 h tot 8 h (minimaal debiet 20 ml/min) of voor een concentratiegebied van 1 mg/m³ tot 1000 mg/m³ bij het bemonsteren van 3 l lucht in 15 min (maximaal debiet 200 ml/min). Organische componenten, die in de gaschromatografische analyse gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als koolstofdisulfide, kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. Deze methode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsternemingsmethode levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG). Deze methode is niet geschikt voor het metne van snelle veranderingen in de concentratie. Met deze methode kunnen concentratiemaxima (piekblootstelling) worden bepaald, gemeten als TGG over een periode van 15 min.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan koolstofdisulfide door middel van actieve monsterneming met een koolbuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of carbon disulphide by active charcoal tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen