Norm

NEN 2947:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van toxische dampen of gassen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 08-10-2012

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 19
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Beschrijft een algemene werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan toxische dampen of gassen in werkplekatmosfeer gebruikmakend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. Is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan toxische dampen of gassen in werkplekatmosfeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis waarin zich een voor de betreffende stof(fen) geschikt adsorbens bevindt. Desorptie van de geadsorbeerde stof vindt plaats met een geschikte vloeistof. Doorgaans wordt een actieve koolstof toegepast als adsorbens, waarbij desorptie plaats vindt met pentaan/benzylalcohol. Echter ook andere combinaties van adsorbens en desorptievloeistof zijn mogelijk, mits deze geschikt zijn voor de te bepalen stof(fen). Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof, kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. Deze methode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsternemingsmethode levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG). Deze methode is niet geschikt voor het meten van snelle veranderingen in de concentratie. Met deze methode kunnen concentratiemaxima (piekblootstelling) worden bepaald, gemeten als TGG over een periode van 15 min.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Algemene werkwijze voor de bepaling van toxische dampen of gassen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Standard practice for the determination of toxic vapours or gases by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen