Norm

NEN 2954:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan kwik in lucht met atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming met een adsorptiebuis

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-01-2012

24,00 29,04 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 10
Gepubliceerd op 01-09-1999
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan metallische kwikdampen in werkplekatmosfeer , gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis en atomaire-absorptiespectrometrie met de koude-damp-techniek. De norm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan kwik voorkomend als metallische kwikdamp in werkpleklucht en is bruikbaar voor een concentratiegebied van 5 µg/m3 tot 250 µg/m3. Deze methode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming (in de ademzone) als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsternemingsmethode levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG) over periodes van 15 min tot 8 . Met deze methode kunnen concentratiemaxima (piekblootstelling) worden bepaald, gemeten als TGG over een periode van 15 min.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan kwik in lucht met atomaire-absorptiespectrometrie na actieve monsterneming met een adsorptiebuis
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of mercury in air by atomic absorption after active sampling with a sorbent tube
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen