Norm

NEN 2956:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-02-2012

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 10
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in werkpleklucht, gebruikmakend van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2947, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van 0,024 mg/m³ tot 1000 mg/m³ bij een monstervolume van 10 l en een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie NVN 2947. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof(fen), kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is zowel geschikt voor persoonsgebonden monsterneming als voor plaatsgebonden monsterneming (op een vaste meetplaats). De monsterneming levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG) over periodes van 15 min tot 8 h. Voor alternatieve bepalingsmethoden voor vluchtige aromatische koolwaterstoffen zie NVN 2957, NVN 2958 en NVN 2959.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous aromatic hydrocarbons by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen