Norm

NEN 2957:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-01-2012

16,00 19,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 9
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is in NVN 2941 beschreven, evenals beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en het verslag. Het valideren van de dosismeters, de theoretische achtergronden en de definities van termen zijn in NVN 2940 beschreven. De norm is bruikbaar voor een concentratiegebied van ca. 0,5 mg/m³ tot 10000 mg/m³ bij een monsternemingsduur van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie NVN 2941. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof(fen), kunnen storen. De storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is bedoeld voor persoonsgebonden monsterneming. De monsterneming levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG) over periodes van 15 min tot 8 h. Voor alternatieve bepalingsmethoden voor vluchtige aromatische koolwaterstoffen zie NVN 2956, NVN 2958 en NVN 2959.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous aromatic hydrocarbons by gas diffusive sampling with a dosemeter, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen