Norm

NEN 2959:1999 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, thermische desorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-01-2012

16,34 19,77 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 9
Gepubliceerd op 01-11-1999
Taal Nederlands
Beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen in werkplekatmosfeer, gebruikmakend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, thermische desorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2949, evenals beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekening van de massaconcentratie in lucht en verslag. Het valideren van dosismeters, de theoretische achtergronden en definities van termen zijn beschreven in NVN 2940. De voornorm is bruikbaar voor een concentratiegebied van ca. 0,1 mg/m³ tot 1000 mg/m³ bij een monsterneming van 15 min tot 8 h. Voor de beperkingen aan het toepassingsgebied zie NVN 2949. Andere componenten, die in de gaschromatografische analyse een gelijke of bijna gelijke retentietijd hebben als de te bepalen stof(fen), kunnen storen. Deze storing kan worden verkleind door een juiste keuze van kolom en instelling van de gaschromatograaf. De monsternemingsmethode is bedoeld voor persoonsgebonden monsterneming en levert een over een bepaalde tijd gemiddelde concentratie (tijdgewogen gemiddelde, TGG). Voor alternatieve bepalingsmethoden voor vluchtige aromatische koolwaterstoffen zie NVN 2956, NVN 2957 en NVN 2958.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, thermische desorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous aromatic hydrocarbons by gas diffusive sampling with a dosemeter, thermal desorption and gas chromatography
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen