Norm

NEN 2962:2000 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 04-10-2012

16,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 9
Gepubliceerd op 01-11-2000
Taal Nederlands
Deze norm geeft een beschrijving van de bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen in werkplekluchtatmosfeer, , gebruik makend van gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is beschreven in NVN 2941, evenals beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. Het valideren van dosismeters, de theoretische achtergronden en definities van termen zijn beschreven in NVN 2940. De norm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de in Tabel 1 genoemde alifatische koolwaterstoffen in werkplekatmosfeer waarbij gebruik wordt gemaakt van een dosismeter met actieve kool als adsorbens.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan alifatische koolwaterstoffen door gasdiffusiemonsterneming met een dosismeter, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of aliphatic hydrocarbons by gas diffusive sampling with a dosemeter, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen