Norm

NEN 2964:2000 Ontw. nl

Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 08-10-2012

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 11
Gepubliceerd op 01-11-2000
Taal Nederlands
Beschrijft een werkwijze voor de bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen in werkplekatmosfeer, gebruik makend van actieve monsterneming met een adsorptie-buis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie. De algemene werkwijze voor kalibratie, monsterneming en analyse is in ontwerp NEN 2947 beschreven, evenals termen en definities, beginsel, reagentia en hulpstoffen, apparatuur en hulpmiddelen, berekeningen van het desorptierendement en de massaconcentratie in lucht en verslag. Deze norm is van toepassing op de bepaling van de concentratie aan een of meer van de in Tabel 1 genoemde gechloreerde koolwaterstoffen in werkplekatmosfeer waarbij gebruik wordt gemaakt van een adsorptiebuis gevuld met actieve kool als adsorbens..

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Luchtkwaliteit - Werkplekatmosfeer - Bepaling van de concentratie aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen door middel van actieve monsterneming met een adsorptiebuis, vloeistofdesorptie en gaschromatografie
Engelse titel Air quality - Workplace atmosphere - Determination of the concentration of vaporous chlorinated hydrocarbons by active sorbent tube sampling, liquid desorption and gas chromatography
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen