Norm

NEN 2991:2005 nl

Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2012

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Asbest in lucht
Gepubliceerd op 01-06-2005
Taal Nederlands
Deze norm vormt een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico's aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990). De nieuwe norm geeft antwoord op de volgende vragen: - Hoe groot zijn de risico's die samenhangen met de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in bestaande gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande gebouwen? - Hoe worden deze risico's beoordeeld, en welke maatregelen moeten er worden genomen om deze risico's te beperken? - Waaraan moet een 'asbestbeheersplan' voldoen, en wanneer moet dit worden opgesteld?

Details

ICS-code 13.030.30
91.120.99
Nederlandse titel Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt
Engelse titel Air - Risk assessment in and around buildings or building constructions which contain asbestos materials
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen