Norm

NEN 2991:2005+C1:2012 nl

Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-2015

41,00 44,69 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Asbest in lucht
Gepubliceerd op 01-03-2012
Taal Nederlands
Deze norm vormt een handleiding ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. De norm is niet bedoeld als eindcontrole na asbestverwijdering (gebruik hiervoor NEN 2990). Een aantal specifieke situaties is reeds nauwkeurig omschreven en de beoordeling daarvan is vastgelegd in bestaande normen of wet- en regelgeving. Voorbeelden daarvan zijn de inventarisatie van asbesthoudende materialen in gebouwen voorafgaand aan sloop en de eerdergenoemde eindcontrole van ruimten waaruit asbest is verwijderd. Voor dergelijke situaties wordt volstaan met een verwijzing naar de desbetreffende beoordelingsrichtlijnen, normen of wet- en regelgeving. Uitgangspunt vormt het door VROM gehanteerde kader van normstelling, de streefwaarde (SW) en het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR).

Details

ICS-code 13.030.30
91.120.99
Nederlandse titel Lucht - Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt
Engelse titel Air - Risk assessment in and around buildings or building constructions which contain asbestos materials
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen