Norm

NEN 3140:1991 nl

Laagspanningsinstallaties - Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-1998

90,10

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 176
Commissie Werkvoorschriften
Gepubliceerd op 01-04-1991
Taal Nederlands
Deze norm bevat bepalingen voor: a. werkzaamheden aan, in de onmiddellijke nabijheid van of in de omgeving van laagspanningsinstallaties;b. het gebruik van elektrisch materieel en leidingen; c. inspectie van laagspanningsinstallaties. De norm is van toepassing op werkzaamheden aan en inspectie van installaties met a. een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V tussen de fasen en 600 V tussen één van de fasen en aarde; b. een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V tussen de polen en 900 V tussen één van de polen en de aarde. De toepassing van de NEN 3140 is verplicht bij werkzaamheden aan, in de onmiddellijke nabijheid of in de omgeving van elektrische installaties en de inspectie daarvan indien en voorzover die, ingevolge door de Inspecteur-Generaal der Mijnen-bij en krachtens de Mijnwetten gegeven voorschriften en regelen-daaraan moeten voldoen. De NEN 3140 wordt gehanteerd door de Elektrotechnisch Adviseur bij de Arbeidsinspectie bij de beoordeling van werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties. Momenteel wordt aan de Europese norm EN 50110 gewerkt. Gezien de veiligheidseisen zal de NEN 3140 toch nog zeker een groot aantal jaar van kracht blijven voor Nederland.

Details

ICS-code 91.140.50
Nederlandse titel Laagspanningsinstallaties - Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud
Engelse titel Low voltage installations - Regulations for safe works, inspection and maintenance
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door
Normatieve verwijzingen
  • 73/23/EEG, Laagspanningsrichtlijn

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen