Norm

NEN 3215:1991 nl

Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-1997
  • Deze norm is niet direct leverbaar vanuit de NEN-shop.
    Wilt u dit product bestellen neemt u dan contact op met NEN-klantenservice: (015) 2 690 391 of klantenservice@nen.nl

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 28
Commissie Afvalwatertechniek
Gepubliceerd op 01-06-1991
Taal Nederlands
Deze norm geeft eisen en bijbehorende bepalingsmethoden voor binnenriolering in woningen en woongebouwen. De norm is van toepassing op de binnenriolering van eengezinshuizen, van woongebouwen en van gedeelten van gebouwen die bestemd zijn voor bewoning. Voor vereenvoudige bepalingsmethoden, praktische aanwijzingen en voorbeelden van goede aansluitingen, wordt verwezen naar NPR 3216. De norm is in overeenstemming met de uitgangspunten van het Bouwbesluit. Daartoe is het prestatiebeginsel in de norm doorgevoerd. Dit houdt in dat voor elk van de beoordelingsaspecten naast een gekwantificeerde eis tevens een eenduidige methode is opgenomen waarmee kan worden aangetoond dat aan de eis is voldaan. In deze norm NEN 3215:1990 zijn een vijftal prestatie-eisen beschreven. In 5.1 is de prestatie-eis beschreven ten aanzien van de afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor huishoudelijk water. In 6.1 is de prestatie-eis beschreven ten aanzien van de afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor hemelwater. In 7.1 is de prestatie-eis beschreven ten aanzien van de afvoercapaciteit van een leidingsysteem voor huishoudelijk water en hemelwater. In 8.1 is uit gezondheidsoverwegingen (stank, vocht) de prestatie-eis beschreven ten aanzien van de dichtheid van een leidingsysteem. In 9.1 is de eis ten aanzien van de plaats van uitmonding van een ontspanningsleiding in relatie tot ventilatie-openingen beschreven. Deze norm heeft betrekking op binnenrioleringsystemen die werken volgens het primaire ontspanningsysteem. Dit is in Nederland het meest gebruikt systeem. Wanneer een op een ander principe berustend binnenrioleringsysteem wordt aangelegd, kan men niet zonder meer gebruik maken van deze norm. Dan dient te worden aangetoond dat het binnenrioleringsysteem ten minste dezelfde prestatie levert als beschreven met de prestatie-eisen voor een binnenrioleringsysteem werkend volgens het primaire ontspanningssysteem.

Details

ICS-code 23.040.01
91.140.80
Nederlandse titel Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden
Engelse titel Sewerage inside dwellings - Requirements and determination methods
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen