Norm

NEN 3215+C1:2014 nl

Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen

60,00 72,60 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 64
Commissie Gebouwriolering
Gepubliceerd op 01-07-2014
Taal Nederlands
NEN 3215+C1 geeft bepalingsmethoden met de daaraan verbonden voorwaarden voor de riolering in bouwwerken voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater. In deze norm zijn voor de gebouwriolering bepalingsmethoden opgenomen met betrekking tot: - het primair ontspanningssysteem voor huishoudelijk afvalwater; - soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater; - overlaatstroming voor de afvoer van hemelwater; - het UV-systeem voor afvoer van hemelwater, en voor de buitenriolering het vrijvervalsysteem voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater NEN 3215 is bedoeld te worden toegepast op de gerede of niet-gerede riolering van bouwwerken of gedeelten van bouwwerken t.m. een hoogte van 200 m. De bepalingsmethoden zijn geldig voor telkens één bouwwerk. De norm is ook van toepassing op de buitenriolering binnen de perceelgrenzen anders dan de perceelaansluitleiding, voor percelen tot 2 000 m2 verharde oppervlakte van gebouw en/of terrein per aansluiting op de openbare riolering.

Details

ICS-code 23.040.01
91.140.80
Nederlandse titel Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen - Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen
Engelse titel Drainage system inside and outside buildings - Determination methods for drainage capacity, water and air tightness and distance for roof mounted outlets
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen