Norm

NEN 3381:2013 nl

Wegmeubilair - Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden

41,00 49,61 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 27
Commissie Verkeerstekens
Gepubliceerd op 01-01-2013
Taal Nederlands
Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor verkeersborden. In tegenstelling tot het toepassingsgebied van NEN-EN 12899-1:2007, valt tevens bebording bij werk in uitvoering onder het toepassingsgebied van onderhavige norm.

Details

ICS-code 93.080.30
Nederlandse titel Wegmeubilair - Aanvullende eisen voor permanente verkeersborden
Engelse titel Road traffic signs - Additional requirements for fixed traffic signs
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen