Norm

NEN 3384:1991 nl

Elektrische verkeersregeltoestellen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 25-06-2003

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 14
Commissie Beleidscommissie Elektrische Producten & Installaties
Gepubliceerd op 01-05-1991
Taal Nederlands
Deze norm bevat verkeersregeltechnische, elektrische en mechanische eisen en beproevingsmethoden voor elektrische regeltoestellen voor wegverkeer. De norm is van toepassing op elektrische regeltoestellen voor wegverkeer, die verkeerslichten als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), bedienen overeenkomstig wettelijke voorschriften. Dit reglement is gepubliceerd in de staatscourant 116 van 20 juni 1986. Verder is ter vereenvoudiging van de normtekst aan een aantal verkeerstechnische begrippen een ruimere betekenis toegekend. Zo zijn bijv. de toestanden die qua verkeersregeltechnische betekenis overeenkomen met "groen", of "doorgaan, doorrijden" thans gevangen onder het begrip "groenfase". Voorts zijn de verkeerstechnische veiligheids- en kwaliteitseisen verscherpt. Ten slotte is een hoofdstuk "Gegevensoverdracht" opgenomen met het doel richting te geven aan de ontwikkeling van de daartoe noodzakelijke systemen. Omdat de richtlijnen voor de protocollen behorend bij de internationale norm ISO 7498 gedeeltelijk nog in beraad zijn, zijn de betrokken normen niet expliciet vermeld. De (akoestische) signalen voor visueel gehandicapten zijn niet in de norm opgenomen, omdat de gedachten hierover nog in ontwikkeling zijn. Een stringente regelgeving zou op dit moment de ontwikkeling kunnen belemmeren. In deze derde druk is plaatsgegeven aan de consequenties van het gebruik van tweekleurige verkeerslantaarns.

Details

ICS-code 93.080.30
Nederlandse titel Elektrische verkeersregeltoestellen
Engelse titel Electric road-traffic controllers
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen