Norm

NEN 3418:1992 nl

Ergonomie - Meting van geluid op de arbeidsplaats - Oriënterende meetmethode

  • Deze norm is ingetrokken sinds 25-03-2003

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-05-1992
Taal Nederlands
Het doel van deze norm is te komen tot een genormaliseerde methode voor het meten van geluid op de arbeidsplaats. Andere normen op dit gebied richten zich voornamelijk op het meten van geluid veroorzaakt door één machine, terwijl deze norm zich richt op de situatie zoals die in fabrieken en werkplaatsen voorkomt, waarbij het totale geluidsniveau veroorzaakt kan zijn door meerdere bronnen. Deze norm beschrijft een methode voor het meten van geluid op de arbeidsplaats, zowel in besloten ruimten als in de open lucht. De norm kan worden toegepast bij bedieningsplaatsen die geheel of gedeeltelijk door een machine worden omsloten, in cabines, al dan niet deeluitmakend van een machine en bij alle soorten geluidbronnen, zowel mobiel als plaatsgebonden. Lawaai op de arbeidsplaats kan de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de werkende mens nadelig beinvloeden. In de wettelijke regelingen met betrekking tot lawaai op de arbeidsplaats is bepaald dat het gemiddeld (equivalent) geluidsniveau op een arbeidsplaats of tijdens een bepaalde werkzaamheden niet hoger mag zijn dan 85 dB(A), tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Wanneer het equivalent geluidsniveau op de arbeidsplaats of tijdens een bepaalde werkzaamheid hoger is dan 80 dB(A), moeten persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld. Wanneer het equivalent geluidsniveau op de arbeidsplaats hoger is dan 90 dB(A), moeten deze ook gedragen worden. Zijn er arbeidsplaatsen met een equivalent geluidsniveau hoger dan 80 dB(A), dan dient een uitgebreider onderzoek plaats te vinden. Aanwijzingen voor de uitvoering van zo'n uitgebreid onderzoek zijn te vinden in NEN 3419 "Metingen van geluid op de arbeidsplaats. Uitgebreid onderzoek".

Details

ICS-code 13.140
13.180
Nederlandse titel Ergonomie - Meting van geluid op de arbeidsplaats - Oriënterende meetmethode
Engelse titel Ergonomics - Measurement of noise at the workplace - General measurement method
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen