Norm

NEN 3617:2003 nl

Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met bijzondere eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV

Volledig inclusief:

41,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 30
Gepubliceerd op 01-01-2003
Taal Nederlands
Is van toepassing op kabels met massieve, samengeslagen of buizame geleiders voor vaste aanleg met een nominale spanning Uo/U van 0,6/1 kV en geeft de eisen en de afmetingen voor een- en meeraderige, moeilijk brandbare kabels met XLPE-isolatie en een PVC-mantel. De maximale temperatuur bij continu bedrijf van de geleider is 90 °C. De maximale temperatuur bij kortsluiting is 250 °C gedurende maximaal 5 s. De kabels zijn hoofdzakelijk bestemd voor gebruik in elektriciteitscentrales en onderstations. Voor alle kabels gelden bijzondere eisen met betrekking tot het gedrag bij brand of bijzondere eisen voor kencentrales, met uitzondering van kabels voor gebruik in en rond het insluitsysteem van de reactor. Een verschil tussen HD 604 S1 enerzijds en deze norm en NEN 3618 anderzijds is dat HD 604 S1 zich beperkt tot kabels voor electriciteitscentrales. Dit komt tot uitdrukking in de titel van HD 604 S1 en deels ook in de tekst die over het toepassingsgebied gaat. Deze beperking is, voor zover het de titel betreft, niet overgenomen omdat de kabels die in deze norm en in NEN 3618 worden beschreven, in overeenstemming met NEN 1010, ook mogen worden gebruikt in: - woonhuizen, bejaardencentra en hotels;- winkels en kantoorgebouwen;- openbare gebouwen;- ziekenhuizen en verpleegtehuizen;- werkplaatsen en fabrieken;- land- en tuinbouwbedrijven en veehouderijen;- geprefabriceerde gebouwen;- op het net aangesloten woonwagens, woonschepen en kampeerwagens;- opstellingen van tijdelijke aard, zoals in tentoonstellingsruimten, op jaarbeurzen, bouwwerken, kermissen en aan boord van schepen in aanbouw of in herstelling;- recreatieterreinen en jachthavens.

Details

ICS-code 29.060.20
Nederlandse titel Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met bijzondere eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV
Engelse titel Power cables with XLPE insulation and PVC sheath, with special fire performance and having a rated voltage of 0,6/1 kV
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen