Aanvulling

NEN 3620:1989/A1:1995 nl

Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en met 30 kV

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-1998

24,56 29,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 7
Commissie Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties
Gepubliceerd op 01-04-1995
Taal Nederlands
Na het verschijnen van de 1e druk van NEN 2630 is in Nederland tussen de belanghebbende partijen overeenstemming bereikt over een waterboomgevoeligheidsproef voor middenspanningskunststofkabels die niet van een waterdichte constructie zijn voorzien. Deze proef is nu als 18.2 aan de norm toegevoegd met de nodige aanpassingen en uitbreidingen op andere plaatsen in de norm. Na het verschijnen van de 1e druk van NEN 3620 is voorts overeenstemming bereikt over een verhoging van de proefspanningen voor de spanningsproef gedurende 15 min (stukproef en typeproef) en de tijdspanningsproef gedurende 24 h (steekproef en typeproef). Bovendien zijn de proefspanningen voor beide proeven nu aan elkaar gelijk. Voorts is besloten de beproeving van de kabelisolatie na installatie aan te passen aan de praktijk bij hoogspanningskunststofkabels. De proef met gelijkspanning is zodoende vervangen door een keuzemogelijkheid tussen twee wisselspannigsproeven. In juni 1993 is wijzigingsblad nr. 5 bij IEC-publikatie verschenen. Hierin is voor het mantelmateriaal gebaseerd op polyetheen (PE) de aanduiding ST7 vastgelegd in plaats van de aanduiding ST4 die al in gebruik was voor een mantelmateriaal gebaseerd op PVC. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt deze wijziging nu ook in NEN 3620 door te voeren.

Details

ICS-code 29.060.20
91.140.50
Nederlandse titel Kabels geïsoleerd met vernet polyetheen voor spanningen van 6 kV tot en met 30 kV
Engelse titel Cables with insulation of cross-linked polyethylene for voltages of 6 kV up to and including 30 kV
Vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen