Norm

NEN 3650-1:2012+C1:2017 nl

Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2020

108,00 117,72 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 234
Gepubliceerd op 01-04-2017
Taal Nederlands
NEN 3650-1+C1:2017 geeft veiligheidseisen die met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen worden gesteld. De eisen betreffen buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen en gelden voor nieuw te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen. Onder wijziging van bestaande systemen wordt verstaan: - vervanging van buisleidinggedeelten/buisleidingelementen in hetzelfde tracé; - omleggingen van buisleidinggedeelten/buisleidingelementen in een ander tracé, als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en bouwactiviteiten van derden; - reparatie/vervanging van buisleidinggedeelten/buisleidingelementen in het kader van beheer van het buisleidingsysteem volgens hoofdstuk 10 van deze norm. Alle activiteiten betreffende het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging moeten worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde en competente personen. De toepassing van een kwaliteitsborgingssysteem volgens NEN-EN-ISO 9001 of NEN-EN-ISO 14001 wordt daarbij sterk aanbevolen. De norm is van toepassing op groep I- en groep II-buisleidingsystemen: a) Groep I-buisleidingsystemen zijn bedoeld voor het vervoer van intrinsiek gevaarlijke stoffen. Voor groep I geldt dat het gehele buisleidingsysteem integraal moet voldoen aan de eisen van de norm. Buisleidingen voor het transport van warm water moeten eveneens, voor zover in de tekst van de norm niet anders aangegeven, aan de eisen voor groep I voldoen. b) Groep II-buisleidingsystemen zijn bedoeld voor het vervoer van andere stoffen dan onder a). Voor groep II is de toepassing van de norm beperkt tot de leidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken en leidingen die in grondwaterbeschermingsgebieden liggen.

Details

ICS-code 23.040.10
Nederlandse titel Eisen voor buisleidingsystemen - Deel 1: Algemene eisen
Engelse titel Requirements for pipeline systems - Part 1: General requirements
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen