Norm

NEN 3656:2015 Ontw. nl

Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2015

89,73 108,57 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 342
Gepubliceerd op 01-02-2015
Taal Nederlands
NEN 3656 geeft minimum eisen die met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, het in gebruik nemen, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen voor het vervoer van stoffen ter zee, hierna zeeleidingen genoemd, worden gesteld. Het toepassingsgebied van deze norm is beperkt tot Groep I buisleidingsystemen, bedoeld voor het vervoer van intrinsiek gevaarlijke stoffen (zie A.2.1) en tot produktiewaterleidingen in de olie en gaswinningDe eisen gelden voor nieuw te bouwen systemen of wijziging van bestaande systemen.

Details

ICS-code 23.040.10
Nederlandse titel Eisen voor stalen buisleidingsystemen op zee
Engelse titel Requirements for submarine pipeline systems in steal
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen