Norm

NEN 3748:1993 nl

Melk en melkprodukten - Monsterneming - Algemene instructies

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-1997

16,00 19,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 4
Commissie Melk en zuivelproducten
Gepubliceerd op 01-12-1993
Taal Nederlands
Deze norm beschrijft algemene instructies voor de monsterneming van melk of een melkproduct ten behoeve van microbiologisch, chemisch, fysisch en/of organoleptisch onderzoek met het doel informatie te verkrijgen over één of meer eigenschappen en/of de samenstelling van die hoeveelheid. Onder melkproduct wordt in deze norm tevens zuivelproduct verstaan. De norm is van toepasing op de volgende normen: NEN 3701, NEN 3704, NEN 3744, NEN 3745, NEN 3746, NEN 3747, NEN 3751, NEN 3781 en NEN 6801. De monsters verkregen volgens de in deze norm beschreven algemene instructies moeten worden beschouwd als "laboratorium-monsters" zoals gedefinieerd in NEN 1132. De beschreven algemene instructies behandelen de administratieve regels, algemene eisen te stellen aan toestellen, gereedschap en hulpmiddelen, voorzorgen bij de monsterneming, conservering, bewaring en verzending van monsters zonder regels te geven omtrent het aantal monsters dat moet worden genomen om met een bepaalde betrouwbaarheid een uitspraak te doen over eigenschappen en/of samenstelling van de te bemonsteren hoeveelheid.

Details

ICS-code 67.100.01
Nederlandse titel Melk en melkprodukten - Monsterneming - Algemene instructies
Engelse titel Milk and milk products - Sampling - General instructions
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen